Colofon

 

Zeegers Fashion Specialities BV

Zeegers Fashion Specialities BV streeft er naar de informatie op deze site correct en actueel te houden. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend. Zeegers Fashion Specialities BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de site en de informatie die daarop is verstrekt.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Zeegers Fashion Specialities BV en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De vormgeving, redactionale en technische realisatie van deze website is uitgevoerd door Redmond, www.redmond.nl.